ماه: آذر 1400

تشخیص نیت در یک محاوره فارسی

تشخیص نیت یکی از وظایف مرتبط با واحد فهم زبان طبیعی در سیستم‌های مکالمه محور است. همانطور که از اسم آن پیداست، هدف از اینکار، تشخیص مقصود و نیت کاربر از برقراری ارتباط با سیستم می‌باشد تا به دنبال آن سیستم بتواند پاسخ یا عمل مناسبی در ارتباط با نیاز کاربر برگرداند. در سیستم‌های هدف …

تشخیص نیت در یک محاوره فارسی ادامه مطلب »