آخرین رویدادها

مرکز نوآوری پردازش زبان طبیعی

انجام پروژه دانشجویان دوره کارشناسی در مرکز نوآوری پردازش زبان طبیعی

تشخیص نیت یکی از وظایف مرتبط با واحد فهم زبان طبیعی در سیستم‌های مکالمه محور است. همانطور که از اسم آن پیداست، …

لیست مهم‌ترین کنفرانس‌های علمی در حوزه پردازش زبان‌های طبیعی

رویداد این هفته