پردازش زبان طبیعی

تشخیص نیت در یک محاوره فارسی

تشخیص نیت یکی از وظایف مرتبط با واحد فهم زبان طبیعی در سیستم‌های مکالمه محور است. همانطور که از اسم آن پیداست، هدف از اینکار، تشخیص مقصود و نیت کاربر از برقراری ارتباط با سیستم می‌باشد تا به دنبال آن سیستم بتواند پاسخ یا عمل مناسبی در ارتباط با نیاز کاربر برگرداند. در سیستم‌های هدف …

تشخیص نیت در یک محاوره فارسی ادامه مطلب »